ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Στον άνθρωπο, 8 από τα 20 αμινοξέα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση πρωτεϊνών δεν μπορούν να συντεθούν από τον οργανισμό και πρέπει να λαμβάνονται από την τροφή. Για το λόγο αυτό, καλούνται απαραίτητα ή βασικά αμινοξέα. Όλα τα αμινοξέα της LAMBERTS είναι στην L μορφή τους (ελεύθερη μορφή, όπως τα βρίσκουμε στη φύση), κάτι που εξασφαλίζει πλήρη απορρόφηση και μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα.