/Καριέρα
Καριέρα 2021-04-05T15:06:37+00:00

ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι άνθρωποι μας είναι η κινητοποιός δύναμή μας. Εάν για εσάς επιτυχημένη καριέρα σημαίνει πρόκληση, πρωτοπορία, καθώς και ένα περιβάλλον που ενισχύει την δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία, τότε η Green Import είναι το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον για εσάς.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιατρικός Επισκέπτης 

Περιγραφή Θέσης

Η Green Import/Lamberts, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης  της, ζητά να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη με έδρα την Αθήνα

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Ήθος, ομαδικότητα & προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
 • Επαγγελματισμός.
 • Καλή παρουσία και επικοινωνιακή άνεση με τους πελάτες.
 • Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη).
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος για την επιστημονική ενημέρωση ΕΥ (Ιατρών, Διατροφολόγων κλπ.)
 • Διαχειρίζεται και αναπτύσσει το υπάρχον πελατολόγιο, αλλά και νέους πελάτες.
 • Πραγματοποιεί καθημερινές επίσκεψης με στόχο την ενημέρωση και την πώληση.
 • Εφαρμόζει τις στρατηγικές ενέργειες της εταιρείας και στοχεύει στην επιτυχή υλοποίησή τους.
 • Αναλύει και καταγραφεί τις ενέργειες του ανταγωνισμού.
 • Αναλύει δεδομένα πωλήσεων του τομέα του και υλοποιεί εκθέσεις αναφοράς όταν του ζητηθούν.
 • Διαχειρίζεται μέσω προγράμματος CRM τις ημερήσιες επισκέψεις του και όλα τα δεδομένα (πωλήσεων & επικοινωνίας) του τομέα του.
 • Συνεργάζεται άψογα και εποικοδομητικά με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας.
 • Δυνατότητα για εταιρικά επαγγελματικά ταξίδια στην περιφέρεια.

Η Εταιρεία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πριμ παραγωγικότητας και απόδοσης.
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.
 • Πενθήμερη εργασία, 8ωρο.

Αποστολή βιογραφικών στο lamberts@greenimport.gr