/Καριέρα
Καριέρα 2019-03-29T13:00:46+00:00

ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι άνθρωποι μας είναι η κινητοποιός δύναμή μας. Εάν για εσάς επιτυχημένη καριέρα σημαίνει πρόκληση, πρωτοπορία, καθώς και ένα περιβάλλον που ενισχύει την δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία, τότε η Green Import είναι το ιδανικό επαγγελματικό περιβάλλον για εσάς.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Marketing Assistant

Η εταιρεία μας, επιθυμεί να εντάξει άτομο 22-30 ετών στο ανθρώπινο δυναμικό της και συγκεκριμένα στο τμήμα marketing.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών marketing για brands της εταιρείας.
• Συντονισμός ενεργειών εταιρικής επικοινωνίας.
• Διαχείριση των online ενεργειών marketing (web, social media).
• Συντονισμός και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις/events.
• Διαχείριση παραγωγής υλικού marketing (έντυπα, καταλόγους κλπ).
• Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός & γραπτός λόγος).
• Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού ενεργειών.
• Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ευελιξίας.
• Εξοικείωση με την χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Μόνιμη απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης
• Οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Βιογραφικά στο: lamberts@greenimport.gr
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.