ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q
To συνένζυμο Q10 βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, ενώ ο αριθμός 10 που συνοδεύει το συνένζυμο αναφέρεται στην χημική του σύσταση. Ο ρόλος του συνενζύμου Q10 στην κυτταρική υγεία και στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης έκτασης ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας από τους πρώτους επιστήμονες που κατέδειξε την συμβολή του συνενζύμου στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας ήταν ο Dr. Len Mervyn, ο οποίος και διετέλεσε επιστημονικός διευθυντής της Lamberts Healthcare την δεκαετία του 1980. Όλες οι μελέτες σχετικά με την βιοδιαθεσιμότητα του Q10, συγκλίνουν στο γεγονός ότι η καλύτερη μορφή είναι η εντεροδιαλυτή κάψουλα που περιέχει το Q10 σε μορφή ελαιώδους εναιωρήματος.